Terug naar de tijdlijn

Groei van de baby

28-30 weken

Groei meten

Vanaf 28 weken zwangerschapsduur zal de verloskundige iedere 2-3 weken uitwendig de lengte van je baarmoeder opmeten. Zo kunnen we de groei van de baarmoeder volgen. De groei van de baarmoeder is een maat voor de groei van je kind. Naast het opmeten van de baarmoeder, bepaalt de verloskundige ook de hoogte van de baarmoeder en voelt zij naar de groei van de baby. 

Om de groei van de baarmoeder goed te kunnen meten, is het belangrijk dat dit niet door teveel verschillende verloskundigen gemeten wordt. Het liefst door twee, maar maximaal drie verloskundigen. Dit betekent dat je vanaf 28 weken bij een groepje van twee verloskundigen voor de controles komt. Het zal daardoor lastiger zijn afspraken te maken, omdat je nu minder keuze hebt bij wie je afspraken kunt maken. We vragen hiervoor je begrip. Je kunt de afspraken wel voor een hele tijd vooruit plannen, als je dat fijn vindt. (Dat je gedurende een periode door 2-3 verloskundigen gezien wordt, betekent niet dat ook een van deze verloskundigen de bevalling doet. De verloskundige die tijdens de bevalling helpt, kan elke verloskundige uit het hele team zijn.)

Gewicht bij de geboorte

Als een kindje precies bij 40 weken geboren wordt is het gewicht gemiddeld rond de 3500-3600gram. Maar bij die termijn zijn alle geboortegewichten tussen de 3000 en 4000 gram normaal. Er zit dus best een grote spreiding in wat een normaal gewicht is voor een kindje in de zwangerschap en bij de geboorte. Wanneer een kindje vroeger of later dan de uitgerekende datum ter wereld komt kunnen deze gewichten nog weer lager of hoger zijn. 

Groeiecho

Een groeiecho wordt in principe alleen op indicatie verricht. Dat wil zeggen: als wij vinden dat de buik aan de buitenkant wat te groot of klein voelt. Ook als je eerder een (te) klein kindje gekregen hebt, krijg je extra groeiecho’s in de zwangerschap. Wanneer een groei-echo wordt verricht, worden het hoofdje, de buikomvang en de beenlengte gemeten. Op die manier wordt duidelijk of het kindje volgens verwachting groeit. De groeicontrole kan indien nodig meerdere keren herhaald worden, zodat er een goed beeld van de groei van het kindje ontstaat: een groeicurve. Tevens wordt de hoeveelheid vruchtwater bepaald. Een echo groeicontrole kan plaatsvinden tussen 22 en 40 weken.

Een groei-echo kan nooit het precieze gewicht van het kindje bepalen, er zal altijd een afwijking in de schatting van het gewicht zijn. In de laatste weken van de zwangerschap is het meten van het kindje nog iets minder betrouwbaar omdat het kindje al erg opgevouwen ligt en/of dat het hoofdje al ligt ingedaald in het bekken. Hierdoor komt het soms voor dat op basis van de echo’s werd gedacht dat het kindje wat groter/kleiner dan gemiddeld zou zijn, maar dat het tegenovergestelde waar is. 

Het is altijd mogelijk om groeiecho’s zonder medische indicatie te laten maken. Dit wordt dan niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kan bij ons op de praktijk. Informeer bij ons naar de mogelijkheden en een handige termijn in de zwangerschap.   

Wat als de groeiecho afwijkend is?

Als uit een groeiecho blijkt dat een kindje minder goed groeit dan verwacht dan verwijzen we je door naar het ziekenhuis zodat daar kan worden onderzocht of- en welke reden ervoor is dat een kindje wat kleiner is. Soms kan het kindje ook genetisch kleiner zijn omdat dit bijvoorbeeld in de familie zit. Het kan zijn dat de afspraak in het ziekenhuis eenmalig is of dat je daar nu verder onder controle blijft.

Wanneer het kindje juist wat groter is dan gemiddeld zullen we je adviseren om een suikertest te doen. Hiervoor krijg je dan een labformulier van ons mee en instructie over hoe deze test wordt uitgevoerd. Met deze test wordt onderzocht of er sprake is van suikerziekte in de zwangerschap (diabetes gravidarum). Als er geen sprake is van suikerziekte, dan zijn er verder geen consequenties voor de zwangerschap. 

Folders & links

Terug naar de tijdlijn